समित्या

संयोजन समिती

 • ह.भ.प. श्री. बापूसाहेब मोरे   –  अध्यक्ष
 • ह.भ.प. श्री. रविदास महाराज शिरसाठ – कार्यकारी अध्यक्ष
 • डॉ. संजय गो. उपाध्ये  – समन्वयक
 • ह.भ.प. श्री. उद्धवबापू आपेगावकर  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. प्रकाश महाराज बोधले  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. चैतन्य महाराज देगलूरकर  – सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. भानुदास महाराज तुपे  – सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. अर्जुन महाराज लाड  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. प्रकाश महाराज जवंजाळ  – सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. अच्युत महाराज दस्तापूरकर – सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. गुरुबाबा औसेकर  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. धर्मराज महाराज हांडे   –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. समाधान महाराज शर्मा  – सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. जगन्नाथ महाराज देशमुख  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. योगिराज महाराज गोसावी  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. उध्दव महाराज मंडलिक  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. जयवंत महाराज बोधले   –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. विशाल महाराज खोले   –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. पुरुषोत्तम महाराज पाटील  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. भाऊसाहेब महाराज हांडे   –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. केशव महाराज नामदास   –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. चंद्रकांत महाराज वांजळे  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. विष्णु महाराज केंद्र  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. ज्ञानेश्वर महाराज माळी  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. गंगाराम महाराज डुंबरे   –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. तुकाराम महाराज गरुड-दैठणेकर – सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. हरिहर महाराज दिवेगावकर  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. रामेश्वर शास्त्री  –  सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. गहिनीनाथ महाराज औसेकर  – सदस्य
 • मा. श्री. लक्ष्मीकांत जोशी  – सदस्य
 • ह.भ.प. श्री. रामराव महाराज ढोक  –  सदस्य
 • बिशप थॉमस डाबरे  –  सदस्य
 • डॉ. रफिक सय्यद  –  सदस्य
 • ह.भ.प. डॉ. सुदाम महाराज पाणेगावकर  –  सदस्य
 • प्रा. मिलींद जोशी   –  सदस्य
 • मा. डॉ. नरेंद्र जाधव  –  सदस्य

मार्गदर्शक समिती

 • ह.भ.प. श्री. किसन महाराज साखरे, अध्यक्ष
 • ह.भ.प. श्री. बाबामहाराज सातारकर
 • ह.भ.प. श्री. मारुती महाराज कुऱ्हेकर
 • ह.भ.प. श्री. बद्रीनाथ महाराज तनपुरे
 • आचार्यं  गोविंद देव गिरी महाराज
 • ह.भ.प. श्री. बाळासाहेब बडवे
 • डॉ. सदानंद मोरे
 • डॉ. रामचंद्र देखणे
 • ह.भ.प. श्री. चारुदत्त आफळे
 • डॉ. श्रीपाल सबनीस

सुकाणू समिती

 • डॉ. रघुनाथ माशेलकर
 • डॉ. विजय पां. भटकर
 • मा. ना.श्री. संजयजी धोत्रे
 • मा. ना. सौ. वर्षां गायकवाड
 • मा. श्री. सितारामजी कुंटे
 • मा. श्री. बबनराव पाचपुते
 • मा. श्री. उल्हासदादा पवार
 • डॉ. भूषण पटवर्धंन
 • डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे

 

कार्यकारी समिती

 • डॉ. मिलिंद पांडे
 • श्री. गिरीश दाते
 • डॉ. मिलिंद पात्रे
 • श्री. रवींद्र पाटील
 • श्री. महेश थोरवे
 • श्री. योगेश पारखी